Neljä vihtijärveläistä ehdolla kuntavaaleissa

Neljä vihtijärveläistä ehdolla kuntavaaleissa

Neljä vihtijärveläistä ehdolla kuntavaaleissa

Uusi kunnanvaltuusto valitaan huhtikuussa. Päätöksentekoon vaikuttaminen kiinnostaa, sillä Vihtijärveltä on tänä vuonna peräti neljä ehdokasta. Ehdolla ovat Harri Hampori (kesk), Rain Kolga (ps, sit.), Markku Pietilä (kok) ja Riitta Rinne (vas, sit.). Toimitus lähestyi ehdokkaita lyhyellä sähköpostihaastattelulla selvittääkseen, keitä he oikein ovat.

 


Harri Hampori (kesk) 

1. Kerro lyhyesti itsestäsi
Olen Harri Hampori 52v ja asun Suntiontiellä. Olen keskustan kunnanvaltuutettu sekä jv.puhdistamonhoitaja/Vihdin vesi.
Perheeseen kuuluu vaimo Anne, Henry "Henu", kaksi jo omillaan asuvaa aikuista lasta ja kaksi lastenlasta.
Harrastuksiini kuuluu vpk-toiminta, vanhojen koneiden entisöinti, rakentaminen ja remontointi, sekä saunominen oheistoimintoineen. Lauluharrastus on viime aikoina jäänyt vähän vähemmälle.
2. Miksi asetuit ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa?
Olen ollut 27 vuoden ajan Vihdin kunnan palveluksessa eri osastoilla ja siten kunnan asiat ovat tuttuja. Ennen minua oli Eija Jokinen valtuustossa Vihtijärveltä keskustan edustajana. Kun hän ilmoitti lopettelevansa valtuustotehtävät, niin ajattelin, että pakko täältä Vihtijärveltä on joku yrittää saada edustamaan keskustan valtuustoryhmään. Näin saadaan omankin kylän asiat kuuluville muiden kunnan asioiden ohessa.
3. Mitä asioita haluaisit ensisijaisesti ajaa kunnanvaltuutettuna?
Lähinnä akuutein taitaa olla rakennusjärjestyksen muutoksen lausuntokierros, joka saattaa vaikuttaa tulevaan rakennuslupakäytäntöön ja siten kylien kehitykseen asukasmäärien suhteen, kouluun ja päiväkotiin....
Nuorten asiat ja vanhusten turvallinen ja mieleinen kotona asuminen mahdollisimman pitkään ovat päällimmäisiä asioita.
 
Rain Kolga (ps, sit.) 
 
1. Kerro lyhyesti itsestäsi
Olen Rain Kolga, 39-vuotias rakennusalan yrittäjä, ja perussuomalaisten listoilla sitoutumattomana. Perheeseen kuuluu vaimo, kaksi koiraa, kissoja ja undulaatti.
2. Miksi asetuit ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa?
Vihdin kunnan alueen rakentaminen ja kehittäminen vaatii alan vahvaa osaamista ja ymmärtämistä. Turhaa byrokratiaa pitää karsia, jotta kunnan asioiden päätöksenteko vauhdittuu.
3. Mitä asioita haluaisit ensisijaisesti ajaa kunnanvaltuutettuna?
Kunnasta on saatava muuttovoittoinen ja yrittäjiä kiinnostava. Samalla tuetaan uuden rakentamista ja saneeraamista, luodaan sekä uusia työpaikkoja että pidetään nykyiset työpaikat omassa kunnassa.
 
 
 

Markku Pietilä (kok)
 
1. Kerro lyhyesti itsestäsi
Olen Markku Pietilä, 59-vuotias, ja olen kokoomuksen ehdokkaana Vihdissä. Koulutukseltani olen DI ja MBA ja toimin Solteq Oyj:n hallituksen puheenjohtajana. Sielultani olen yrittäjä ja siinä ominaisuudessa toiminkin useiden yritysten hallituksissa. Perheeseeni kuuluu vaimo Raija Toiviainen ja kolme aikuista lasta: Laura, Lotta ja Ville. Lapset ovat jo lentäneet pesästämme pois ja asumme Raijan kanssa kahdestaan.
Olen kyläaktiivi ja toimin kyläyhdistyksemme hallituksessa ja Vihtijärven Vesiosuuskunnan puheenjohtajana. Olen seurakunnassamme kirkkovaltuutettuna kylämme edustajana. Olen muuttanut kaupungista Vihtijärvelle vuonna 2009 paluumuuttajavaimoni mukana. Täällä törmäsin aktiiviseen ja innostuneeseen kylätoimintaan, joka vei minut mukanaan. Minua puhutteli erityisesti se, miten vihtijärveläiset valittamisen sijaan tarttuvat toimeen itse ja vievät omatoimisesti asioita eteenpäin. Minuakin kiinnostaa yhteisten asioiden hoitaminen ja halu vaikuttaa asioiden kulkuun.
Olen moottoriurheilun ystävä ja toimin lajin järjestöissä aktiivisesti. Olen AKK:n hallituksen varapuheenjohtaja ja toimin kiinteästi myös Suomen Moottoriliiton johdon kanssa Kymiring-hankkeen hallituksessa. Autot ja moottoripyörät kiinnostavat - joskus vähän liikaakin vaimoni Raijan mielestä.
2. Miksi asetuit ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa?
Kunnan ja kylän asioihin voi vaikuttaa vain toimimalla siellä, missä asioista päätetään. Vihtijärveläisten kannalta on tärkeää pystyä Vihdin valtuustossa vaikuttamaan koulumme ja päiväkotimme ja muun palveluverkon säilymiseen kylällämme. Yksittäinen valtuutettu ei voi muuttaa tai päättää asioita, mutta uskon että pystyn vakuuttamaan oman ryhmäni ja toisaalta myös muidenkin ryhmien jäseniä edellä mainittujen asioiden tärkeydestä.
Kylältämme on ollut kaksi hyvää valtuutettua Vihdissä. Kuuselan Anun valitettavan poismenon takia jäi toinen kylämme voimakas vaikuttaja pois Vihdin valtuustosta. Toivon, että voisin jossain määrin täyttää tuota aukkoa, jos tulen valituksi.
3. Mitä asioita haluaisit ensisijaisesti ajaa kunnanvaltuutettuna?
Haluan ajaa Vihtijärven ja muiden kylien asiaa. Kylien elinvoimaisuuden säilyttäminen edellyttää, että niihin muuttaa uusia asukkaita. Vain näin voidaan säilyttää nykyiset palvelut ja jopa saada niitä lisää.
Vihtijärvelle ja muihinkin kyliin on saatava osayleiskaavat, jotka mahdollistavat järkevän rakentamisen. Vihdin uusi ehdotettu rakennusjärjestys muuttaisi koko kunnan haja-asutusalueet suunnittelutarvealueeksi ja tekisi rakentamisesta entistä hankalampaa. Tällaisen kehityksen suuntaa pitää muuttaa. Palveluverkko on säilytettävä kylissä ja jätevesiasiat saatava kuntoon.
Kunnallistekniikan saaminen Vihtijärvelle onnistuu vain osakuntaliitoksella Nurmijärveen. Nurmijärven kunnanvaltuusto on jo tehnyt asiasta myönteisen päätöksen. Runkoviemärin rakentaminen Röykkään olisi paras tapa hoitaa Vihtijärven jätevesiasiat. Tämän seikan myöntävät Vihdinkin virkamiehet epävirallisesti. Vihdin valtuusto on saatava ymmärtämään, että Vihtijärven osakuntaliitos on myös Vihdin etu pitkällä aikavälillä ja eheyttää Vihdin kuntarakennetta. Valtuuston mielipide on käytännössä riippuvainen kahden pääryhmän kannoista ja haluankin valtuustotyössä vaikuttaa juuri näiden ryhmien mielipiteeseen. Jos tässä tavoitteessa ei päästäisi eteenpäin, lähden siitä, että Vihdin ja Nurmijärven tulee yhteistyössä ratkaista Vihtijärven jätevesihuoltokysymys.
 
 
 

Riitta Rinne (vas, sit.)
 
1. Kerro lyhyesti itsestäsi
Olen Riitta Rinne, 65-vuotias eläkkeellä oleva perushoitaja. Olen vasemmistoliiton sitoutumaton ehdokas kunnallisvaaleissa. Perheeseeni kuuluu aviomies Esko sekä poikamme Matti ja Tuomas, jotka asuvat avopuolisoineen Helsingissä. Meillä on myös kissa, jonka nimi on Mutu. Asumme keltaisessa omakotitalossa Kytäjäntiellä. Harrastan yhdistystoimintaa ja vapaaehtoistyötä, ja myös monenlainen kulttuuri on lähellä sydäntäni. Harrastan myös edelleen työtäni käymällä "keikalla".
2. Miksi asetuit ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa?
Mieheni on monta kuukautta "painostanut" ja kannustanut minua ehdokkaaksi. Ajattelin, että minusta ei ole siihen. Mieheni muutti taktiikkaa, ja sitten ajattelin, että eläkkeellä 65-vuotiaana pitää ottaa myös haasteita vastaan.
3. Mitä asioita haluaisit ensisijaisesti ajaa kunnanvaltuutettuna?
Minulle tärkeitä asioita ovat kuntalaisten tasa-arvoisuus riippumatta siitä missä asuu - kylissä vai taajamissa. Lisäksi pidän tärkeänä vanhusten yksilöllistä ja arvokasta hoitoa riittävin resurssein, lasten päivähoitoa myös haja-asutusalueella sekä kyläkouluja ja terveitä koulurakennuksia.
 
*******************************************************************************************************
 
Ennakkoäänestys Vihtijärven koululla (os. Kouluntie 23) su 2.4.2017 klo 10-13.
Varsinainen vaalipäivä on su 9.4.2017.
 
(20.3.2017 HE, KP)
 
 
 
What do you want to do ?
New mail