Luontoreitit

Luontoreitit

Kylän alueelle on kesällä 2018 perustettu kolme opastettua luontoreittiä, jotka ovat pituudeltaan 2 - 3,4 km. Reitit toteutettiin Ykkösakseli ry:n Pihat ja polut -hankkeen tuella (50%) sekä kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden sisukkaalla talkootyöllä (yli 400 tuntia). Lisäksi kyläläisiltä saatiin erilaisia materiaalilahjoituksia polkujen rakenteita varten. 

Kaikki reitit sijaitsevat Hiiskulan kartanon omistamilla metsäalueilla. Kyläyhdistys laati kartanon kanssa sopimuksen reittien teosta syksyllä 2017. Luontoreittien käyttöoikeussopimus on voimassa 10 vuoden ajan, minkä jälkeen sitä tarkastellaan uudelleen. Reittien haltijana toimii Vihtijärven kyläyhdistys ry.

Reiteistä ei ole maanomistajan kanssa sovitun mukaisesti laadittu sähköistä materiaalia. Paperista luontoreittiesitettä on saatavilla kyläyhdistykseltä, ja se on jaettu kaikkiin kylän alueen postilaatikoihin lokakuussa 2018.

 

Voi hyvin Vihtijärvellä!

 

Jokamiehen oikeudet

Liikuthan vastuullisesti luonnossa! Tutustu jokamiehenoikeuksiin.